Магистърска програма "Информационни системи"


Катедра “Компютърна информатика”
Факултет по Математика и Информатика
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Съобщения, Инициативи, Новини

Преподаватели

bulletРъководител на програмата: доц. д-р Владимир Димитров
bulletдоц. д-р Калинка Калоянова
bulletдоц. д-р Мария Нишева
bulletдоц. д-р Васил Георгиев
bulletдоц. д-р Евгений Кръстев
bulletдокт. Ина Найденова

Учебно разписание

Записването на изборни дисциплини за студентите от ОКС "Магистър" става на адрес https://susi.uni-sofia.bg
Потребителското име можете да откриете на адрес http://www.fmi.uni-sofia.bg/maginfo.php и да инициализирате паролата си за достъп.

Зимен семестър:
bullet1 курс (обучение 3 семестъра)
bullet1 и 2 курс (обучение 5 семестъра)
bullet

Летен семестър:
bullet1 курс
bullet2 курс

Учебни планове

Учебен план за 2007-2008 за завършили бакалавърска програма по Информатика в СУ, ФМИ (програма) и за други (програма)
bulletУчебен план за 2006-2007 за завършили бакалавърска програма по Информатика в СУ, ФМИ (програма) и за други (програма)
bulletАктуален учебен план за 2005 за специалисти и за неспециалисти
bulletУчебен план за 2004 за специалисти и за неспециалисти
bulletУчебен план 2003
bullet3 семестъра
bulletЗадължителни курсове
bulletИзбираеми курсове по специализации
bulletИнформационни системи
bulletСреди за програмиране
bulletБази от знания
bulletНаучни изчисления
bulletСертификации
bullet5 семестъра
bulletЗадължителни курсове
bulletИзбираеми курсове по специализации
bulletИнформационни системи
bulletСреди за програмиране
bulletБази от знания
bulletНаучни изчисления
bulletСертификации
bulletУчебен план 2002
bulletУчебен план - 2000-2002 год.

Представяне на магистърската програма (ppt)

horizontal rule

Приемен изпит

horizontal rule

Описание на програмата за завършили бакалавърска програма по Информатика в СУ, ФМИ и за други